Кафедра Економіки

Кафедра економіки Чернігівської філії ПВНЗ «Європейський університет» (ЧФ ПВНЗ «ЄУ») існує з травня 2008 року. Кафедра є однією з ведучих освітньо-наукових структур ЧФ ПВНЗ «ЄУ», являє собою органічну частину факультету економіки та менеджменту.

Кафедра є випускною з підготовки фахівців зі спеціальності «Економіка підприємства». Рівень професійної підготовка випускників дозволяє їм завжди працевлаштуватись та обіймати керівні посади провідних підприємств бізнесу. Співробітники кафедри працюють над написанням докторських та кандидатських дисертацій.

Кафедра готує економістів для роботи на посадах:


• перших керівників підприємств та їх заступників;
• керівників економічних служб та відділів;
• провідних фахівців з, економіки, фінансового менеджменту, економічного аналізу та планування, інвестиційної та господарської діяльності підприємств.

Місія кафедри

Кафедра економіки бачить своє призначення в підготовці кваліфікованих фахівців, таких, що володіють теоретичними та практичними знаннями господарської діяльності підприємства інноваційно-інвестиційна діяльності підприємств всіх форм власності; управління результативністю і продуктивністю праці тощо.

Основна мета кафедри:

Задоволення зростаючого попиту українського суспільства на підготовку сучасних економістів, що володіють знаннями і навичками ефективно застосовувати їх в практичній роботі.

Реалізація вказаної мети розвитку кафедри забезпечується вирішенням наступних завдань: В учбовій роботі:

Розвиток нових видів навчання, що мають попит на ринку освітніх послуг. Впровадження в учбовий процес системи комп’ютерного тестування, забезпечення процедури модульного контролю студентів.

У науковій роботі:

Формування наукового світогляду майбутніх економістів, оволодіння методологією і методами наукового дослідження; розвиток творчого мислення та індивідуальних здібностей студентів у вирішенні практичних завдань; прищеплення їм навичок самостійної науково-дослідної діяльності; розвиток ініціативи, здатності застосовувати знання у своїй практичній роботі.

У підготовці учбово-методичної і наукової літератури:

Підготовка до друку і видання підручників і навчальних посібників з економічних дисциплін. Результати наукових досліджень кафедри регулярно публікуються у монографіях, статтях у наукових збірниках, тезах доповідей на конференціях та інших фахових виданнях.

  Наша адреса:
  м. Чернігів,
  вул. Мстиславська, 76, Приймальня (2 поверх) Телефони:
  8(0462)614808,
  8(0462)614404,
  8(0462)933547